logo

MONITORING PRASY

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się !" archiwizuje artykuły związane z osobą Jana Pawła II oraz wydarzeniami związanymi z Centrum. Szczegóły...
Jan Paweł II – tylko istotne informacje i komentarze, bez homilii, przemówień i zdjęć osoby Jana Pawła II.
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się !" – włącznie z potocznie używanym określeniem Centrum Jana Pawła oraz Fundacja „Nie lękajcie się !"


Wyszukiwarka (obejmuje zasięgiem artykuły od 15 marca 2008 r.): po wpisaniu interesującego nas słowa, wyszukiwarka wskaże artykuły, które je zawierają wraz z krótkimi fragmentami tekstu, gdzie słowo się znajduje.


Słowo kluczowe:     między datą:     a datą:     w gazecie:    

Zestawienie ilości artykułów wg daty ukazania się lub tytułu prasowego

W bibliotece Centrum (Kraków, ul. Kanonicza 18) dostępne są pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej z prasy (wykaz tytułów znajduje się TUTAJ).
Istnieje możliwość przesłania wybranych artykułów, w tym celu prosimy o kontakt